กิจกรรม 5 ส5 S

 

__________________________________________________________________________

 

มอบรางวัลกิจกรรม 5ส. ให้แก่พนักงาน ประจำปี 2560

__________________________________________________________________________

 

 

     

 

 

     

 

 

__________________________________________________________________________

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

__________________________________________________________________________

 

5ส. PATROL 2560

__________________________________________________________________________

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

     

 

 

     

 

__________________________________________________________________________

 

มอบรางวัลกิจกรรม 5ส. ให้แก่พนักงาน ประจำปี 2559

__________________________________________________________________________

 

     

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

__________________________________________________________________________

 

มอบรางวัลกิจกรรม 5ส. ให้แก่พนักงาน ประจำปี 2558 

__________________________________________________________________________

 

 

     

 

 

     

 

__________________________________________________________________________

     

 

 

 

Front Office                                                                                                           Guardhouse

 

 

Checker                                                                                                             Unit Chief

 

  

มอบของรางวัล กิจกรรม 5 ส                                                                                               ETL SERVICE

 

__________________________________________________________________________

 

5S Awards 2017

__________________________________________________________________________

 

 

     

 

 

     

 

 

__________________________________________________________________________

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

__________________________________________________________________________

 

5S PATROL 2017

__________________________________________________________________________

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

     

 

 

     

 

  

 

__________________________________________________________________________

 

5S Awards 2016 

__________________________________________________________________________

 

     

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

__________________________________________________________________________

 

5S Awards 2015 

__________________________________________________________________________

 

 

     

 

 

     

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

Front Office                                                                                                           Guardhouse

 

 

Checker                                                                                                             Unit Chief

 

  

Reward 5 S                                                                                               ETL SERVICE

Copyright © 2015 Thai Tinplate Mfg Co., Ltd. All Rights Reserved.
Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design
Top