เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพLeading Edge Technology for Quality Products

 • หน้าแรกHome
 • เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพLeading Edge Technology for Quality Products
 • การควบคุมคุณภาพที่ไว้ใจได้

  บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารซึ่งต้องการวัสดุในการผลิตที่มีคุณสมบัติพิเศษ ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้บริษัทฯจึงรักษาระดับมาตรฐานทั้งด้านผลิตภัณฑ์แลกระบวนการผลิตโดยผ่านระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน วัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดเลือก และได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจในคุณสมบัติด้านเทคนิคก่อนจะส่งผ่านไปยังแต่ละขั้นตอนการผลิตที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูงสุด มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และด้วยเครื่องมือตรวจสอบอัตโนมัติที่ทำงานตลอดเวลา หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะได้รับการสุ่มเพื่อตรวจสอบและทดสอบในห้องทดลองที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ

  เครื่องมือตรวจสอบอัตโนมัติในระหว่างการผลิต

                                                     

                                                    

   การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด และแม่นยำโดยเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติตลอดเวลา


                                                    

                                                                   เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบปริมาณดีบุกที่เคลือบสำหรับแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและปริมาณโครเมี่ยมสำหรับแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยม 

                                                   

                                                                                                             เครื่องตรวจสอบความหนาของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ รังสีแกมมา


                                                                                                         


                                                               เครื่องตรวจสอบรูบนแผ่นโดยใช้แสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดพิเศษสามารถตรวจสอบรูบนผิวผลิตภัณฑ์ที่มีความเล็กถึง 25 ไมครอนได้

   

  เครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัยในห้องทดลอง ห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ห้องสอบเทียบ


                                                     

                                      เครื่อง Stannomatic สำหรับตรวจสอบปริมาณดีบุก ที่เคลือบบนแผ่นเหล็ก โดยใช้หลักการเคมีไฟฟ้าเพื่อดึงปริมาณดีบุกที่เคลือบบนผิวเหล็กและแสดงผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์


                                                     

                                       เครื่อง Chromatic สำหรับตรวจสอบปริมาณโครเมียม ที่เคลือบบนแผ่นเหล็ก โดยใช้หลักการเคมีไฟฟ้าเพื่อดึงปริมาณโครเมียมบนผิวเหล็ก และแสดงผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์


                                                                                                            

                เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometerhromatic ( Supermini ) สำหรับตรวจสอบชั้นฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก Passivation #71 เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยและแม่นยำในการวิเคราะห์ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Stannomatic ได้


                                                                                                            

                                              เครื่อง Hydrophil Balance  สำหรับตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เคลือบบนผิวเหล็ก โดยใช้หลักการจุ่มแผ่นตัวอย่างลงในน้ำ DM  แล้ววัดปริมาณน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ 


                                                                                                            

                                            เครื่อง Hardness Tester ตรวจวัดค่าความแข็งของผิวเหล็ก ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้น โดยความแข็งของเหล็กจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานของลูกค้า


                                                                                                            

                    เครื่องหาค่าความยืดตัวของเหล็กในแนวแกน X , Y และ Z หรือ เครื่องหาค่า Module-r เป็นการวิเคราะห์ที่สามารถหาค่าในเชิง Mechanical Property ซึ่งมีผลต่อการขึ้นรูปและการยืดตัวของเหล็กในทิศทางต่างๆ โดยเฉพาะกระป๋องชนิด 2 ชิ้น ( 2 Pieces can )


                                                        

                  กล้องกำลังขยายสูง Optical Microscope และ Stereo Microscope สามารถถ่ายภาพวัสดุ หรือ ตำหนิโดยมีกำลังขยาย 7-500 เท่า ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ตัวอย่างมากขึ้นและเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บบันทึกผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                     Tensile Tester สำหรับตรวจวัดค่าความแข็งแรง (ของผลิตภัณฑ์ จุดที่วัสดุรับแรงได้สูงสุด โดยไม่เสียรูป)


                                                                                                            

                     แสดงผลของการตรวจสอบด้วยการประมวณผลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและความสามารถในการยืดตัวของเหล็กทั้งในแนว แกน X , Y และ Z ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

                                                          

  เครื่อง SEM ( Scaning Electron Microscopy ) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูง การสร้างภาพทำได้โดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากพื้นผิวหน้าของตัวอย่างที่ทำการตรวจสอบ ข้อมูลของกล้อง SEM สามารถแสดงให้เห็นลักษณะพื้นผิวของวัสดุ ขนาดและรูปร่างของอนุภาคผงหรือตำแหน่งที่สนใจบนชิ้นงานนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานหรือ EDX ( Energy Dispersive X-Ray Spectrometer ) ซึ่งช่วยในการศึกษาเชิงลึก เพื่อดูชนิด ปริมาณและการกระจายองค์ประกอบธาตุหรือสารแปลกปลอมได้ นับเป็นเทคโนโลยีจากยุโรปที่ทันสมัยที่สุดเครื่องหนึ่งของประเทศไทย

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                     

   

  LEADING-EDGE TECHNOLOGY for QUALITY PRODUCTS

  With a total production capacity of tinplate and tin free steel of aimed at satisfying the needs of the fast-growing packaging industry, Thai Tinplate Manufacturing Co., Ltd. has incorporated the most innovative production lines. In addition to state-of-the-art computerized technology from Japan, Thai Tinplate Manufacturing Co., Ltd. utilizes cutting-edge, high-efficiency machines from Japan and the US for independently separating electrolytic tinplate, tin free steel plating and shearing. To meet increasing demand for plated coil products , the company has also installed leading-edge coil preparation line technology. This enhances the company’s competitive edge and enables it to offer a wider array of specifications to meet our customers’ diverse needs.
  The various excellent properties of tinplate and tin free steel serve a wide range of applications, including:

  Tinplate
    • Beautiful metallic luster surface
    • Excellent corrosion resistance
    • Excellent formability and strength
    • Excellent weldability and solderability
    • Good lacquerability and printability

  Tin free steel
    • Excellent lacquerability and printability
    • Lacquered or printed tin free steel has excellent corrosion resistance

Copyright © 2015 Thai Tinplate Mfg Co., Ltd. All Rights Reserved.
Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design
Top