รักษ์สิ่งแวดล้อมEnvironmentally

 • Solar collector

   

   บริษัทได้ดำเนินโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรก (Phase#1)  ในปี 2555 และโครงการที่ 2 (Phase#2) ในปี 2556

  ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนแก๊ส LPG ซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิล และมีวันหมดสิ้นไป  โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ

  สามารถลดการใช้ LPG ได้ประมาณ 5% และในปี 2558 นี้ บริษัทจะดำเนินโครงการที่ 3 (Phase#3)

    

    

    

  Solar collector

   

  บริษัทได้ดำเนินโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรก (Phase#1)  ในปี 2555 และโครงการที่ 2 (Phase#2) ในปี 2556

  ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนแก๊ส LPG ซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิล และมีวันหมดสิ้นไป  โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ

  สามารถลดการใช้ LPG ได้ประมาณ 5% และในปี 2558 นี้ บริษัทจะดำเนินโครงการที่ 3 (Phase#3)

    

    

    

 •  

   

  บริษัทได้ดำเนินโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรก (Phase#1)  ในปี 2555 และโครงการที่ 2 (Phase#2) ในปี 2556 ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนแก๊ส LPG ซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิล และมีวันหมดสิ้นไป  โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ สามารถลดการใช้ LPG ได้ประมาณ 5% และในปี 2558 นี้ บริษัทจะดำเนินโครงการที่ 3 (Phase#3)

    

    

    

  Solar collector

   

  บริษัทได้ดำเนินโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรก (Phase#1)  ในปี 2555 และโครงการที่ 2 (Phase#2) ในปี 2556 ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนแก๊ส LPG ซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิล และมีวันหมดสิ้นไป  โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ สามารถลดการใช้ LPG ได้ประมาณ 5% และในปี 2558 นี้ บริษัทจะดำเนินโครงการที่ 3 (Phase#3)

    

    

    

 • โครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงหม้อน้ำ จากน้ำมันเตา เป็น แก๊ส LPG

    

   

   

    

   

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย

    

  Waste Water Treatment

    

Copyright © 2015 Thai Tinplate Mfg Co., Ltd. All Rights Reserved.
Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design
Top