วิสัยทัศน์และพันธกิจVision & Mission

 • บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐาน

   ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามกฎหมาย

  พร้อมบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

  โดยตระหนักถึงการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  World demand for canned food and drinks, and packaging for consumer/industrial goods are expected to grow while the speed of such growth shall be the key.

  Development of free-trade negotiations shall also affect in the near future and must keep eyes on.

  Hopes of economic/industrial recovery and people’s spending by increased wages are much expected.

  The company will exert its best concerted efforts to control its procurement of raw-materials and efficiencies to make this year a growing year for the stakeholders.

Copyright © 2015 Thai Tinplate Mfg Co., Ltd. All Rights Reserved.
Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design
Top