วิสัยทัศน์และพันธกิจVision & Mission

 •  

  วิสัยทัศน์ 

  เป็นผู้นำด้านคุณภาพและการบริการในธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยม

   

  พันธกิจ

    พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมาย

                           ให้การบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ทั้งในด้านการขาย จัดส่งและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

  พัฒนาองค์กร บุคลากร การจัดการ ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ

  ควบคุมและตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

   

  Vision

  To  be  the  leader  in  product quality  and  service  in  Tinplate  and  Tin  Free  Steel  business

   

  Mission

                                                                      1. Continuous improvement of product quality to satisfy customers, be safe for consumers and

                                                                          conforming to standards and regulations.

                                                                      2. Impressive service before and after sales  for our customers in aspects of sales , delivery and

                                                                          technical assistance.

                                                                      3. Systematically and effectively develop organization, personnel and management.

                                                                      4. Ensure effective environmental control to conform to standards and laws, and

                                                                          continuously improve environment and efficiency of energy consumption

   

Copyright © 2015 Thai Tinplate Mfg Co., Ltd. All Rights Reserved.
Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design
Top