ประวัติความเป็นมาCompany Profile


 • คุณชำนิ  วิศวผลบุญ
  ผู้ก่อตั้งบริษัท

   

   

                                                                                                    

       
         ความเป็นมาของบริษัท 

   

   

   2501   จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีจุ่มร้อนเป็นโรงงานแรก ที่ซอยเทียนเซี้ยง ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ มีกำลังการผลิต 6,000 ตันต่อปี โดยได้รับการส่งเสริม  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
   2503  ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผลิตตะปู
   2504  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อขยายกำลังการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก โดยวิธีจุ่มร้อนเป็น 16,000 ตันต่อปี และย้ายโรงงานไปอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
   2506  ทำพิธีเปิดโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีจุ่มร้อน
   2513  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้าสายการผลิตที่ 1
   2514  ร่วมทุนกับบริษัท คาวาซากิ สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัท เจเอฟอี สตีล คอร์ปอเรชั่น) บริษัท มิตซุย แอนด์คัมปะนี จำกัด บริษัท คาวาโช คอร์ปอเรชั่น (บริษัท เจเอฟอี โชจิเทรด คอร์ปอเรชั่น) และบริษัท ซีอิโต้ แอนด์คัมปะนี จำกัด (บริษัท มารูเบนิ-อิโตชู สตีล พีทีอี จำกัด)
   2515   เปิดสำนักงานและย้ายโรงงานไปยังอำเภอพระประเเดง จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบัน 
   2516   เริ่มดำเนินการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 1 
   2517  ทำพิธีเปิดสายการผลิตที่ 1
   2518  ยุติการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีจุ่มร้อน
   2521  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   2522  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยมโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 2 และยุติการผลิตตะปู
   2525  เริ่มทำการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 2 ในเดือนเมษายนและทำพิธีเปิดเป็นทางการ ในเดือนพฤศจิกายน
   2531  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 3
   2532  เริ่มทำการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 3
   2533  ทำพิธีเปิดสายการผลิตที่ 3
   2537  ออกจากตลาดหลักทรัพย์
   2543  ได้รับการรับรอง ISO 9002 : 1994
   2546  ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 : 1996
   2547  ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมครบ 5 ล้านตัน
   2549

   ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2004 เริ่มทำการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีไฟฟ้า สายการผลิตที่ 4 ในเดือนเมษายนและทำพิธีเปิดเป็นทางการในเดือนธันวาคม

   2551  ปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตที่2 โดยเพิ่มกำลังการผลิต
   2553  ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008
   2557  ได้รับการรับรอง GMP & HACCP
   2558  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบเพื่อเป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามแผนการใช้พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   2561  ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
   2563  ได้รับการรับรอง GHPS & HACCP

   

   

                              

   

   

   


  Mr.Chamni Visavapolboon
  Founder of the Company

   

   

              

       
         COMPANY PROFILE 

   

   

   1958     Registered as a limited company and obtained MOI promotional privilege to establish the first factory for plating Hot Dipped Tinplate with the annual capacity of 6,000 tonnes at Thiensieng Lane,  South Sathorn Road, Bangkok.
   1960  Obtained MOI promotional privilege to produce nails.
   1961  Obtained BOI promotional privilege to increase production capacity of Hot Dipped Tinplate to 16,000 tonnes per year and moved the factory to Sukhumvit Road, Tambon Bangduan, Amphur Muang, Samutprakarn Province.
   1963  Opening ceremony of Hot Dipped Tinplate factory.
   1970   Obtained BOI promotional privilege for the investment of Electrolytic Tinning Line No.1 (ETL No.1) to produce Tinplate.
   1971  Jointly invested with Kawasaki Steel Corporation(JFE Steel Corporation),Mitsui&Co.,Ltd., Kawasho Coporation(JFE Shoji Trade Corporation) and C.Itoh&Co.,Ltd.(Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd.).
   1972   Opened a new office and relocated the company is factory to Amphur Phrapradaeng, Samutprakarn Province, its present location. 
   1973   Started operating ETL No. 1.
   1974  Opening ceremony of ETL No. 1.
   1975  Terminated production of hot-dipped tinplate. 
   1978  Listed in the Securities Exchange.
   1979  Received BOI promotional privileges for the investment of ETL No.2 to produce Tinplate and Tin Free Steel and stopped producing nails.
   1982  Started operating ETL No.2 for the production of Tinplate and Tin Free Steel in April and organized opening ceremony in November.
   1988  Obtained BOI promotional privileges for the investment of ETL No.3 to produce Tinplate.
   1989  Started operating ETL No.3.
   1990  Opening ceremony of ETL No.3.
   1994  Delisted from the Securities Exchange.
   2000  Achieved ISO 9002 : 1994 quality management certification.
   2003  Achieved ISO 9001 : 2000 and ISO 14001 : 1996 certification.
   2004  Achieved production of 5 million tonnes of Tinplate and Tin Free Steel.
   2006

   Achieved ISO 14001 : 2004 certification. Started operating ETL No.4 for the production of Electrolytic Tinplate in April and organized opening ceremony in December.

   2008

   Improved efficiency of ETL No.2 by increasing production capability.

   2010

   Achieved ISO 9001 : 2008 certification.

   2014

   Achieved GMP & HACCP certification.

   2015

   Obtained BOI promotional privileges for the investment in the production of coated steel in order to improve and increase the production efficiency to comply with the alternative  energy development plan and to reduce the impacts to the environment.

   2018

   Achieved ISO 9001 : 2015 and ISO14001 : 2015 certification.

   2020

   Achieved GHPs & HACCP certification.

   

   

                              

   

   

   

Copyright © 2015 Thai Tinplate Mfg Co., Ltd. All Rights Reserved.
Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design
Top